Kampaania "Võida auto" reeglid

1. Kampaania korraldaja on Argmar Grupp OÜ, reg. kood 10146035, asukohaga Paldiski mnt 104B Tallinn, e-post: info@carmen.ee (edaspidi Korraldaja).

2. Korraldaja viib läbi loosikampaania kaubandusliku loterii vormis (edaspidi Kampaania), mis kestab 13. märtsist 2017.a. kuni 31. detsembrini 2017.a.

3. Kampaanias loositakse 18. jaanuaril 2018.a. välja sõiduauto TOYOTA YARIS 1.33 Dual VVT-i Active 5 ust (73 KW/99 hj), väärtusega 12 179 eurot.

4. Auhind loositakse välja füüsilistest isikutest klientide vahel, kes vastavad käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.

5. Loosimises osalemiseks peab Carmen Grupi klient olema kampaania perioodil ostnud restoranist Korsten Armastus & Hea Toit või Saku Gastropub korraga vähemalt 30 euro eest, kohvikutest Carmen Cafe Kentmanni või Carmen Cafe Rotermanni korraga vähemalt 10 euro eest, Carmen Cateringist korraga vähemalt 3000 euro eest, täitnud teenindajalt saadud loosikupongi ja pannud selle koos ostutšekiga loosikasti.

Cateringi klientide loosikupongid täidab vastav müügijuht ja loosikasti toimetab Carmen Cateringi tegevjuht peale seda, kui klient on vähemalt 3000-eurose arve tasunud. Arve peab olema tasutud õigeaegselt ja mitte hiljem kui 31.12.2017.

Kohvikute ja restoranide loosikupong on kehtiv vaid koos ostu tõestava tšekiga (kokku klammerdatult).

6. Iga kuu 18. kuupäeval (või sellele järgneval esimesel tööpäeval) toimub vaheloosimine, mille käigus loositakse välja finalistid, kes osalevad auto loosimises 18. jaanuaril 2018. Detsembrikuu vaheloosimine toimub erandlikult 2. jaanuaril 2018.

Vaheloosimistel loositakse finalistid järgmiselt:
Carmen Cafe Rotermanni 1 klient
Carmen Cafe Kentmanni 1 klient
restoran Korsten Armastus & Hea Toit 4 klienti
Saku Gastropub 4 klienti
Carmen Catering 8 klienti
Seejuures ei tühjendata loosikaste peale vaheloosimisi, mistõttu on kõigil loosis osalejail võimalus finalistide hulka saada kuni 31.12.2017.
Vaheloosimisi on kokku 9 ja need toimuvad: 18.04, 18.05, 19.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 20.11.2017, viimane finalistide vaheloosimine toimub 02.01.2018.
Vaheloosimiste tulemused - finalistide nimed avaldame Carmen Grupi Facebooki kanalites.
Auto väljaloosimine 18. jaanuaril 2018 toimub loosikastist piletite tõmbamise teel.

7. Loosimises ei osale Carmen Grupi töötajad, juhtorganite liikmed ja kampaania korraldamisega otseselt seotud isikud.

8. Loosimine on avalik ja toimub selleks korraldatud kliendiüritusel 18. jaanuaril 2018.a.

9. Loosimise tulemused avaldatakse ka Carmen Grupi veebilehel: www.carmengrupp.ee ja Carmen Grupi Facebooki lehel.

10. Korraldaja võtab Auhinna võitjaga isiklikult ühendust ning lepib kokku Auhinna üleandmise aja ja koha.

11. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 5 (viie) tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja teine võitja.

12. Auhind tuleb välja võtta 1 (ühe) kuu jooksul peale võitjaga ühenduse võtmist. Juhul kui auhinna võitja ei ole auhinnale õigeaegselt järele tulnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.

13. Auhinna kättesaamiseks tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart).

14. Auhinnaga seotud riiklikud maksud ja Auhinnaks oleva auto registreerimise kulu tasub Argmar Grupp. Mistahes muud Auhinna vastuvõtmisega kaasneda võivad kulud (nt sõidukulud auto kätteandmise asukohta, ööbimiskulud jne) kannab Auhinna võitja.

15. Auhinna üleandmisel sõlmitakse Auhinna võitjaga üleandmise-vastuvõtmise leping, mis muuhulgas sisaldab alljärgnevaid tingimusi:
a. Auhinnaks olev auto on kasutusel Kampaania perioodil Kampaania sõnumi kandjana ning on üleandmisel kujundatud Kampaaniaga seotud kleebistega. Auhinna võitjal on kohustus kasutada autot kampaania kleebistega vähemalt üheaastase perioodi jooksul alates auto kättesaamisest.
b. Kampaania võitja on kohustatud nõustuma intervjuude, pildistamise ja filmimistega ajakirjandusväljaannetele. Vastav nõustumine on eelduseks auhinna väljastamisele.

16. Kampaania käigus võidetud Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale Auhinna maksumust rahas.

17. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning laienevad kõigile Kampaanias osalejatele.

18. Korraldajal on õigus Force Majeure juhtudel lõpetada Kampaania viivitamatult teavitades sellest veebilehel www.carmengrupp.ee ja Carmen Grupi Facebooki lehel ilma selle eest mistahes vastutust kandmata.

19. Juhul, kui Korraldaja saab teadlikuks mistahes pettusest, kelmusest või muust sarnasest tegevusest Kampaania kestel või sellega seoses, mis omakorda puudutab mistahes moel auhinnanõuet, siis sellist nõuet ei rahuldata.

20. Juhul kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada Korraldajast mitteolenevatel põhjustel (sh kui kontaktandmed on ebakorrektsed või vananenud), ei vastuta Korraldaja Kampaanias osaleja Auhinna loosimisest või Auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

21. Käesolevad Reeglid on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

22. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtiva õiguse alusel.

23. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 31. jaanuar 2018.a. kirjalikult aadressile Paldiski mnt 104B Tallinn, märksõnaga "Kampaania: Võida auto!". Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest. Pretensioonid, mis on esitatud hilisema kuupäevaga, kui on eelpool välja toodud, menetlemisele ei kuulu.

24. Lisainfot Kampaania kohta saab aadressil www.carmengrupp.ee/autoloos ja telefonil 6556698

 

 

Tagasi